The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד
דברו איתנו מוקד חיפוש

מכרז פומבי מספר 2024/י/2 ביצוע עבודות פיתוח תשתיות שלב ב', אזור תעסוקה חקלאי קמה

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
קטגוריה: מכרזי חכ"ל בני שמעון ייזום ופיתוח סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 02/06/2024 תאריך סגירת המכרז: 20/06/2024

לצפייה בקובץ המצורף למכרז