The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד
דברו איתנו מוקד חיפוש

2024/ח/19 ארגון והפעלת טיולים שנתיים בביה"ס מבואות הנגב

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
קטגוריה: מכרזי רכש ושירותים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 29/05/2024 תאריך סגירת המכרז: 07/07/2024

הודעה על דחיית מועד הגשת שאלות והגשת הצעות

מועד הגשת השאלות נדחה ל 19/06/2024 עד השעה 12:00

מועד הגשת ההצעות נדחה ל07/07/2024 עד השעה 12:00

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז