The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד
דברו איתנו מוקד חיפוש

2024/ה/3 - הקמת מרכז הפעלה במתחם המועצה האזורית (עדכון תנאי סף, מועד סיור קבלנים נוסף והגשת הצעות)

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
קטגוריה: מכרזי הנדסה סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 13/02/2024 תאריך סגירת המכרז: 03/03/2024

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

האתר בהרצה