The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד
דברו איתנו מוקד חיפוש

2024/ה/3 - הקמת מרכז הפעלה במתחם המועצה האזורית הודעה על דחיית מועד סיור קבלנים והגשת הצעות

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
קטגוריה: מכרזי הנדסה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/01/2024 תאריך סגירת המכרז: 25/02/2024

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

האתר בהרצה