The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד
דברו איתנו מוקד חיפוש

המועצה האזורית בני שמעון מכרז פומבי מס' 2021/ד/2 למתן שירותי פיקוח כשרות

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
קטגוריה: מכרזי רכש ושירותים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 10/04/2022 תאריך סגירת המכרז: 01/05/2022

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

האתר בהרצה