The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד
דברו איתנו מוקד חיפוש

מכרז פומבי מספר 2022 /ה/8 עבודות פיתוח ומתקני משחק בביה"ס ניצני הנגב

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
קטגוריה: מכרזי הנדסה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 02/05/2022 תאריך סגירת המכרז: 24/05/2022

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

האתר בהרצה