The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד
דברו איתנו מוקד חיפוש

מכרז פומבי מספר 2022/ב/12 לאספקה ואחזקת מערכת קשר אלחוטית דיגיטלית למועצה ויישוביה

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
קטגוריה: מכרזי רכש ושירותים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/05/2022 תאריך סגירת המכרז: 29/05/2022

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

האתר בהרצה