The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד
דברו איתנו מוקד חיפוש

עצה אזורית בני שמעון מכרז פומבי מס' 2022/ג/14 מכרז לאספקת ותחזוקה של מערכות שכר, משאבי אנוש ונוכחות

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
קטגוריה: מכרזי רכש ושירותים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 14/08/2022

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

האתר בהרצה