The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד
דברו איתנו מוקד חיפוש

מכרז פומבי מספר 2022/ג/20 לביצוע שירותי מדידה לצרכי ארנונה

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
קטגוריה: מכרזי רכש ושירותים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 21/08/2022

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

האתר בהרצה