The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד
דברו איתנו מוקד חיפוש

המועצה האזורית בני שמעון מכרז פומבי 2022/מ/23 הקמה, שדרוג, תפעול ותחזוקת אתר האינטרנט ומערכת C

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
קטגוריה: מכרזי רכש ושירותים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 18/10/2022

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

האתר בהרצה