The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד
דברו איתנו מוקד חיפוש

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – דביר אגש"ח בע"מ

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
קטגוריה: התקשרויות סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 17/07/2022

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

המועצה האזורית בני שמעון מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם דביר אגש"ח בע"מ (להלן: "האגודה") לביצוע עבודות לאחזקת מערכות מים בקיבוץ דביר.

בהתאם לחוות דעת מומחה שהוצגה בפני ועדת המכרזים של המועצה, האגודה הינה הספק היחיד בארץ למתן השירותים הנדרשים.

אדם או גוף הסבור כי קיים ספק ישראלי נוסף המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות ולהודיע כך עד ליום 17/07/2022 בשעה 12:00, בדוא"ל [email protected] בלבד, בצירוף פרטי התקשרות ופרטים אודות הספק המוצע.

לעיון בחוות דעת הגורם המקצועי ניתן לפנות לליאת ניר אברהם בטלפון 08-9915803 או במייל [email protected]

פניות שיתקבלו במועד מאוחר, לא יידונו.

האתר בהרצה