The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד
דברו איתנו מוקד חיפוש

מכרז פומבי מספר 2022 /ה/32 הסבת מועדון למבנה רב תכליתי במשמר הנגב

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
קטגוריה: מכרזי הנדסה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/12/2022 תאריך סגירת המכרז: 08/01/2023

לצפייה בקובץ המצורף למכרז