The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד
דברו איתנו מוקד חיפוש

מכרז פומבי מס' 2023/מ/ 2 לביצוע סקר אקולוגי במועצה אזורית בני שמעון

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
קטגוריה: מכרזי רכש ושירותים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 08/02/2023 תאריך סגירת המכרז: 19/02/2023

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

האתר בהרצה