מכרזי חכ"ל בני שמעון ייזום ופיתוח

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מספר 2024/י/2 ביצוע עבודות פיתוח תשתיות שלב ב', אזור תעסוקה חקלאי קמה פומבי 02/06/2024 20/06/2024

חזור למכרזים פעילים