מכרזי רכש ושירותים

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאליזבט בנני

אליזבט בנני
מנהלת מחלקת רכש ומכרזים
08-9911744
052-6054888
מכרזי רכש ושירותים- אין מכרזים פעילים נכון לתאריך 28/05/2024

עבור לארכיון המכרזים