מועצה אזורית בני שמעון מפעילה מערך הסעות תלמידים במסגרת החינוך הרגיל ובמסגרת החינוך המיוחד, בהתאם לקריטריונים הנקבעים ע"י משרד החינוך (בהתאם למיפוי מוסדות החינוך) לכ-2300 תלמידים. 

מערך ההסעות הכלל מועצתי באחריות מחלקת התחבורה מופעל באמצעות אוטובוסים צהובים וקבלני הסעות חיצוניים.

מערך ההסעות מפוקח ומבוקר באופן תדיר על-ידי קצין הבטיחות בתעבורה. 

תחבורה

אסתי כהן
מנהלת מחלקת התחבורה והמטה לבטיחות בדרכים

רוזט נחום
מזכירת מחלקת התחבורה

איציק סייחי
נהג אוטובוס וסדרן

בלול בני
נהג אוטובוס

דהן יגאל
נהג אוטובוס

דנינו יהודה
נהג אוטובוס

אלון לוי
נהג אוטובוס

ליאור סבג
נהג אוטובוס

ישראל אוזן
נהג אוטובוס

גולן טויטו
נהג אוטובוס