מהות השירות:
מתן שירותי גישור לפרטים ולקבוצות במצבי קונפליקט לשם הגעה להסכמות בעזרת צד שלישי, מקצועי וניטרלי.
 שירותי גישור לפרט :
  • גישור גירושין במשפחה.
  • גירושין בשיתוף פעולה לזוגות בקונפליקט גבוה.
  • סכסוכים סביב סוגיית העברת נחלות במושבים.
  • סכסוכים כספיים ומשפחתיים.
  • גישור בסכסוכי שכנים.
  • גישור בין פרט לקהילה.
תהליכים בקהילה הרחבה:
  • תהליכי בניית הסכמות בצוותים ובקהילה הרחבה
  • הכשרות להטמעת שפה גישורית 
  • ייעוץ לממלאי תפקידים
ענת אמר
מזכירת האגף
סמדר שריג
מנהלת מרכז גישור
08-9911775
050-7113133