המועצה האזורית בני שמעון תעניק מדי שנה מלגות יצירה ליוצרים מתושביה

קריטריונים לקבלה:

המלגות נועדו להשתתפות בהוצאה לאור של ספרים (בתחומי הספרות, השירה, פרוזה, בלטריסטיקה, מחזאות, בתחומי המחקר הספרותי וההיסטורי, הדוקומנטציה והאומנות) להצגת תערוכות (ציור/פיסול/צילום, רישומים) במקומות ציבוריים, ולהפקת סרט קולנוע.

נדרש:

  • יש למלא שאלון לקבלת המלגה
  • יש לצרף מכתב לוועדה המסביר את פועלו של האמן והישגיו
  • יש לצרף שלושה עותקים של היצירה ואישור של מו"ל על נכונותו להוציא את היצירה או של גלריה המוכנה להציג תערוכה.

מגבלות:

  • יוצר שקיבל מלגה יוכל להגיש בקשה לקבלת מלגה נוספת לא לפני השנה הרביעית לאחר שנת קבלת המלגה הקודמת.
  • לא תחולק מלגה ליוצר אחד יותר משלוש פעמים.
  • על מקבלי המלגות לאזכר את המועצה בעת פרסום היצירה והצגתה.
  • הסכום ינתן ליצירות שהוצאתן לאור על ידי הוצאת ספרים כלשהיא ולתערוכות שנמצא מקום ציבורי להצגתן.

הגשה:

טופס הגשת בקשה למלגת יצירה למבוגרים – ליחצו כאן (טופס הרשמה חיצוני)

בדואר: עבור רותי ברקוביץ, מ.א. בני שמעון 85300. טלפון: 050-6414792

רותי ברקוביץ
תרבות ותיאטרון
050-6414792