המועצה האזורית "בני שמעון" מעניקה מדי שנה מלגות הצטיינות לבני נוער בתחומי האמנויות – אמנות פלסטית, מחול, דרמה ומוזיקה.

הגשת הבקשה:

תקופת הגשת הבקשה למלגה הינה בין התאריכים 15.07.24-30.07.24 

  • בקשות שיוגשו מעבר לתאריך המצוין לא יבחנו.

הקריטריונים לקבלת המלגה: 

  • תושבי המועצה האזורית בני שמעון 
  • תלמידים שסיימו בשנת תשפ"ד כיתות ז'-י"ב
  • עוסקים בתחום האמנות שלוש שנים לפחות ויכולים להצביע על הישגים מוכרים: השתתפות בתערוכות, פעילות בתזמורת או חברות בלהקה מוכרת
  • אינם קיבלו מלגה בתחומי האומנויות בשנת תשפ"ג

גובה המלגה:

  • 700-1500 ש"ח

המעוניינים להגיש בקשה למלגה נדרשים לעמוד בקריטריונים הנ"ל, למלא את טופס הבקשה המקוון במלואו ולצרף אליו את המסמכים הנדרשים:

  • אישורים המציגים הישגים בגין השתתפות בתערוכה, תזמורת וכיוצ"ב
  • קבלות על הוצאות כספיות
  • מכתב המלצה ממדריך, מורה או מנהל של התחום בגינו מוגשת הבקשה למלגה

לשאלות נוספות ניתן לפנות ללי:

לי בן חמו
שעות מענה טלפוני בימים א'–ג' וביום ה', בשעות 08:30–13:30.

להגשת הבקשה יש למלא את הטופס הבא: 

1
פרטי ההורים
2
פרטי הילד/ה
3
צירוף מסמכים

פרטי ההורה המגיש/ה

 

 

פרטי הילד/ה

 

 


 

 

מכתבים ומסמכים 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                           

בעל חשבון בנק - אחד ההורים או אם לילד/ה יש חשבון

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Browser not supported