המועצה האזורית "בני שמעון" החליטה להעניק מדי שנה מלגות הצטיינות לבני נוער בתחומי האמנויות – אמנות פלסטית, מחול, דרמה ומוזיקה.

קריטריונים לקבלה:

המלגות תוענקנה לנערים ונערות תושבי המועצה בשנה האחרונה, הלומדים בכיתות ז'–י"ב, עוסקים בתחום האמנות שלוש שנים לפחות ויכולים להצביע על הישגים מוכרים: השתתפות בתערוכות, פעילות בתזמורת או חברות בלהקה מוכרת.

נדרש:

לבקשת המלגה יש לצרף המלצות ואישורים על ההישגים כגון אישור השתתפות בתערוכה, בתזמורת וכיוצ"ב.

הגשה:

טופס לבקשת מלגת הצטיינות לנוער בתחומי האמנויות – ליחצו כאן (טופס הרשמה חיצוני)

בדואר : עבור יזהר בן נחום, קיבוץ בית קמה, ד.נ. הנגב 85325

מועד אחרון להגשת הבקשות: 31.7.2021