מעג"ן (מערך תומך גן-מעון) הינה תוכנית הדרכתית שפועלת בכל מסגרות הגיל הרך במועצה.

למעונות ולגנים מגיעות מדריכות מהיחידה להדריך את הצוותים החינוכיים ולסייע באיתור ילדים עם קשיים.

תחומי ההדרכה והליווי:

  •  הדרכה חינוכית
  • הדרכה התפתחותית (מרפאה בעיסוק/ פיזיוטרפסטית)
  • הדרכה של קלינאית תקשורת.
הורים המעוניינים להתיעץ עם מדריכה מצוות מעג"ן יפנו לגננת  או לרכזת/מנהלת הגיל הרך בישוב