המחלקה מטפלת בכל ענייני הקבורה והכנה לקראתה בבתי העלמין בתחום המועצה.

ניתן לערוך טקס הלוויה דתי או טקס משולב.

רישיון קבורה - חברה קדישא רשאית לקבור נפטר רק עם רישיון קבורה, האחריות המשפחה לדאוג לרישיון.

אחריות המועצה על בית העלמין במושבי יחדיו ובבית העלמין בנבטים. בתי העלמין בקיבוצים הם באחריות הקיבוצים.

במקרה של פטירה:

יש ליצור קשר ראשוני עם רבני המושבים או עם הרב האזורי.

הרב גבי קדוש למושבי יחדיו בטלפון 054-7775435

נחמיה נחמיה במושב נבטים בטלפון 054-5409951

 

יש לפנות לוועדת אבלות, במידה ויש בקשה ללוייה דתית, יש לפנות לרב האזורי.

הרב גבי קדוש למושבי יחדיו בטלפון 054-7775435

יש לקבל רישיון קבורה במשרדי בית החולים.

יש להזמין אמבולנס מד"א, על מנת שרופא מוסמך יאשר את דבר הפטירה וינפיק "הודעת פטירה". ניידת משטרה תוזמן ע"י מד"א ותנפיק "ויתור נתיחה".
עם מסמכים אלה יש לגשת למשרד הבריאות המחוזי [נמצא בבית החולים סורוקה ליד היומן] בצירוף ת.ז. של הנפטר, להוצאת "רישיון קבורה". לאחר הנפקת רישיון קבורה, המשך טיפול ע"י חברה קדישא.

שירותי קבורה הניתנים לתושבי המועצה [הרשומים בתעודת זהות] ע"י חברת קדישא ללא תשלום:
חלקת קבר, כריית הקבר, כיסוי הקבר, טהרת הנפטר, תכריכים רגילים, חזן וצוות.