חוגי מועדון הוותיקים – עדכון תעריפים

שלום לותיקים נרשמי המועדון,

חוברות חוגי הותיקים יחולקו לכם בקרוב.
ניתן למצוא את החוברת גם באתר המועצה.

מוזמנים לעיין, לבחור לכם תחומי עניין, ולהירשם לחוגים על גבי טופס ההרשמה המופיע בעמ' 142.
ניתן להירשם בפקס, מייל או בהתקשרות טלפונית אלי.

מבקשת לעדכן את סעיף התשלום המופיע בעמ' 131 בדף המידע הכללי:
לאחר הכנת ופרסום החוברת, התקיימה ישיבת הוועד המנהל
של עמותת ותיקי בני שמעון בה הוחלט להעלות את תעריף ההשתתפות
בחוגי מועדון הותיקים ב- 100 ₪ לאדם לשנה.

עדכון:
עבור השתתפות בחוגים מעל 12 מפגשים – 700 ₪ לאדם.
עבור השתתפות עד 12 מפגשים (שתי סדרות של הרצאות) – 350 ₪ לאדם.
תשלום מלא למועדון בסך 700 ₪ מקנה מנוי שנתי המאפשר להגיע לכל ההרצאות ובנוסף הנחה בטיולים.

מקווה לראות את כולכם מגיעים למועדון שמחים למפגש החברתי ונהנים מהרצאות מעניינות.

שנה טובה,
שנת בריאות ושמחה,

תרצה