• דוברות והסברה, בהתאם למדיניות המועצה, כלפי התושבים וכלפי גופי התקשורת השונים
  • תפעול שוטף של מערך הניו מדיה של המועצה, וניהול אתר האינטרנט המועצתי
  • חתירה לשקיפות מקסימלית לתושבים אודות עבודת המועצה, על אגפיה ומחלקותיה.
  • מתן מענה רשמי מטעם המועצה לכלי התקשורת ושמירה על קשר שוטף עם הכתבים הארציים והמקומיים
  • סיוע והכוונת המחלקות והאגפים במועצה בהעברת המסרים לתושבים בצורה ברורה ויעילה
  • חיזוק מעמדם של המועצה, הישובים והתושבים באמצעות חשיפה תקשורתית חיובית ומיטבית