מחשבון השקייה

שימוש במחשבון השקייה – דף הסבר

במחשבון ההשקייה ניתן להשתמש רק לאחר קבלת אישור מהמועצה לכך ובהתאם למפורט במסמך זה. לא מדובר בהנחה, אלא לנסות לאמוד את כמויות המים שאינן מגיעות לביוב במקרים ייחודיים וחיוב באגרת ביוב בהתאם.

מנגנון חורף/קיץ, המחשב באופן אוטומטי את שימושי הצרכן הביתי מידי שנה, מבטא באופן די מדויק את כמויות המים שמוזרמות לביוב מהנכס ולוקח בחשבון את המים המשמשים להשקיית גינות ולשאר שימושי קיץ למינם, שאינם מוזרמים לביוב.

הנוסחה למנגנון היא: בחודשי החורף (נובמבר-פברואר) נלקחת עבור הזרמה לביוב 90% מצריכת המים ובחודשי הקיץ (מרץ – אוקטובר) עד 100% מצריכת המים הממוצעת של חודשי החורף.

לדוגמה: נכס הצורך 20 ממ"ק מים בחודשי החורף ישלם כל חודש עבור 20 ממ"ק כפול 90% = 18 מ"ק ובחודשי הקיץ לא יותר מ 20 מ"ק לחודש. ההנחה כי יתרת הצריכה של נכס זה משויכת לשימושי הקיץ (כגון השקייה) ולכן אין לחייבה בביוב. אם צרכן צורך פחות מ- 20 מ"ק בדוגמא זו בקיץ, הוא ישלם רק בעד מה שצרך בפועל.

לאחר הפעלה במהלך השנה האחרונה של מחשבון ההשקייה ומידע שנצבר בנושא במועצות וברשויות אחרות כפי שהתקבל מרשות המים, אנו נוכחים לדעת שבמספר מקרים התוצאה הייתה לא מהימנה ולא נתנה את התוצאות המיוחלות. במקרים נדירים כמות המים המדווחת ששימשה להשקייה השתוותה עם כמות המים שצרך הנכס בפועל!

השימוש במחשבון ההשקייה הוא אופציה שניתנה לרשות להחליט ורק במקרה שמנגנון חורף/קיץ אינו משקף את כמויות המים המשמשות להשקייה בגינה ופוגעת בצרכן.

הנתונים שישמשו אותנו לקביעת זכאות לשימוש במחשבון ההשקייה הנם:

  • צריכת המים בנכס גבוהה באופן משמעותי משפיעת ביוב הממוצעת לנפש שהיא 0.2 ממ"ק ליום.
  • צריכת המים גבוהה גם בחודשי החורף.
  • תוצאת מחשבון ההשקייה אינה עולה על 60% מסך צריכת המים במנכס.

עם אישור ההפחתה מתבטל השימוש במנגנון חורף/קיץ וחיוב אגרת הביוב יהיה לפי צריכת המים הכוללת של הנכס בהפחתת הכמות שחושבה ע"י המחשבון.

בכל מקרה של בקשה לשימוש מחשבון ההשקייה, על המבקש למלא את כל הנדרש ולהעביר את הבקשה אלי בדוא"ל nitsan@bns.org.il או לרות אלימלך ממחלקת הגבייה בדוא"ל ruthe@bns.org.il יחד עם; קובץ האקסל, חשבונות ספק המים ואישור ספק המים למספר הנפשות בנכס.

הבקשה תיבחן על-ידי בהתאם לשימושי הצרכן והקריטריונים הרשומים לעיל ותימסר תשובה למבקש.

 

ליחצו כאן להורדת מחשבון השקייה