שירותים חברתיים

המחלקה לשירותים חברתיים במועצה האזורית בני שמעון רואה את עצמה כמחלקה מקצועית, שייעודה לשפר את איכות החיים ורווחתם של הפרטים, המשפחות, הקבוצות, ממלאי התפקידים והקהילות, במגוון מעגלי החיים, במצבי מצוקה ומשבר, בשגרה ובחירום, באופן זמני או מתמשך.

מטרת המחלקה היא לאפשר לאוכלוסיות היעד מיצוי יכולות ותפקוד אופטימאלי, כל זאת בכפוף לנהלי משרד הרווחה, חזון המועצה, ערכי המחלקה והאתיקה של מקצוע העבודה הסוציאלית.

המחלקה תהיה שותפה לתכנון, עיצוב ובנייה של תשתית חברתית, להעצמת החוסן הקהילתי של הקהילות השונות וחיזוקו בהתאם לאופיין המיוחד.

תחומי אחריות המחלקה

  • מתן שירותים עפ״י חוקי המדינה, משרד הרווחה ומדיניות המועצה
  • מתן מענה מקצועי ונגיש לכל תושב באמצעות עו"ס יישובי מרחבי
  • עבודה קהילתית ותחום בינוי קהילתי
  • הערכות ומתן מענים בחירום
  • מתן מענים ותוכניות מניעה וטיפול בסיכון מפעוטות ועד נוער
  • שירותים ייחודיים: גישור, טיפול משפחתי, התנדבות, בריאות וצרכים מיוחדים
עדית אטינגר מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
ומטפלת משפחתית זוגית
08-9915819 050-7213933 idit@www.bns.org.il
יוליה מריאכין תקציבאית המחלקה
ועובדת זכאות
08-9911727 yulia@www.bns.org.il
יסמין אברהם מזכירת המחלקה 08-9911712 yasmin@www.bns.org.il

פקס: 08-9915891