שרית הרשקוביץ
רכזת לידה עד גיל 3
050-3361964

מעונות יום

סמל משרד החינוך: 66035

סמל זרוע העבודה: 8436

שם המנהלת: אורית מזרחי

טלפון נייד: 054-7776248

מייל: [email protected]

בעלות: מועצה אזורית בני שמעון

ניהול: קיבוץ שובל

מפקחת משרד החינוך: אוסנת שופן

מדריכה פדגוגית: איילת מוצ'ן

מדריכה התפתחותית: רעות אפרתי

קלינאית תקשורת: אירית יגב

 

סמל משרד החינוך: 65037

סמל זרוע עבודה: 8158

שם המנהלת: אורה רוטנטרייך

טלפון במעון: 08-6198814

טלפון נייד: 054-7567862

מייל: [email protected]

בעלות: מועצה אזורית בני שמעון

ניהול: מועצה אזורית בני שמעון

מפקחת משרד החינוך: אוסנת שופן

מדריכה פדגוגית: איילת מוצ’ן

מדריכה התפתחותית: רעות אפרתי

קלינאית תקשורת: עדי צבעון

סמל משרד החינוך: 64956

סמל זרוע העבודה: 8134

שם המנהלת: דקלה יסעור

טלפון במעון: 08-9911207

טלפון נייד: 052-8105971

מייל: [email protected]

בעלות: מועצה אזורית בני שמעון

ניהול: קיבוץ משמר הנגב

מפקחת משרד החינוך: אוסנת שופן

מדריכה פדגוגית: איילת מוצ'ן

מדריכה התפתחותית: נירה קרבר

קלינאית תקשורת: עדי צבעון

 

סמל משרד החינוך: 66498

סמל זרוע העבודה: 8702

שם המנהלת: מרב אזולאי

טלפון במעון: 08-9913321

טלפון נייד: 054-6783426

מייל:[email protected]

בעלות: מועצה אזורית בני שמעון

ניהול: קיבוץ להב

מפקחת משרד החינוך: אוסנת שופן

מדריכה פדגוגית: תמר סרי

מדריכה התפתחותית: נירה קרבר

קלינאית תקשורת: עדי צבעון

 

סמל משרד החינוך: 65177

סמל זרוע העבודה: 8185

שם המנהלת: בת אל תימסית

טלפון נייד: 050-4344964

מייל: [email protected]

בעלות: מועצה אזורית בני שמעון

ניהול: קיבוץ כרמים

מפקחת משרד החינוך: אוסנת שופן

מדריכה פדגוגית: איילת מוצ'ן

מדריכה התפתחותית: רעות אפרתי

קלינאית תקשורת: עדי צבעון

 

סמל משרד החינוך: 65193

סמל זרוע העבודה: 8188

שם המנהלת: לאה שחר

טלפון במעון: 08-6473500

טלפון נייד: 052-5013363

מייל: [email protected]

בעלות: מועצה אזורית בני שמעון

ניהול: קיבוץ חצרים

מפקחת משרד החינוך: אוסנת שופן

מדריכה פדגוגית: איילת מוצ'ן

מדריכה התפתחותית: נירה קרבר

קלינאית תקשורת: אירית יגב

סמל משרד החינוך: 65243

סמל זרוע העבודה: 8199

שם המנהלת: דיאנה בן דוד

טלפון במעון: 08-9111419

טלפון נייד: 054-7917471

מייל: [email protected]

בעלות: מועצה אזורית בני שמעון

ניהול: קיבוץ דביר

מפקחת משרד החינוך: אוסנת שופן

מדריכה פדגוגית: פזית תורג'מן

מדריכה התפתחותית: עדי לוין לקס

קלינאית תקשורת: אירית יגב

סמל משרד החינוך: 71563

סמל זרוע העבודה: 80188

שם המנהלת: פריאל תובל

טלפון במעון: 08-9188118

טלפון נייד: 053-2752877

מייל: [email protected]

בעלות: מועצה אזורית בני שמעון

ניהול: גבעות בר

מפקחת משרד החינוך: אוסנת שופן

מדריכה פדגוגית: פזית תורג'מן

מדריכה התפתחותית: עדי לוין לקס

קלינאית תקשורת: אירית יגב

סמל משרד החינוך: 65029

סמל זרוע העבודה: 8155

שם המנהלת: חנה רוטבלט (זמני)

טלפון במעון: 08-6186358

טלפון נייד: 

מייל: 

בעלות: מועצה אזורית בני שמעון

ניהול: מועצה אזורית בני שמעון

מפקחת משרד החינוך: אוסנת שופן

מדריכה פדגוגית: פזית תורג'מן

מדריכה התפתחותית: עדי לוין לקס

קלינאית תקשורת: אירית יגב

סמל משרד החינוך: 66514 

סמל זרוע העבודה: 8705

שם המנהלת: הילה צפריר

טלפון במעון: 08-9915443

טלפון נייד: 053-2270655

מייל: [email protected]

בעלות: מועצה אזורית בני שמעון

ניהול: קיבוץ בית קמה

מפקחת משרד החינוך: אוסנת שופן

מדריכה פדגוגית: פזית תורג'מן

מדריכה התפתחותית: נירה קרבר

קלינאית תקשורת: עדי צבעון

סמל משרד החינוך: 67421

סמל זרוע העבודה: 8996

שם המנהלת: אורטל מלכה

טלפון במעון: 08-6600329

טלפון נייד: 054-3545670

מייל: [email protected]

בעלות: קהילת עצמונה

ניהול: קיבוץ שומריה

מפקחת משרד החינוך: אוסנת שופן

מדריכה פדגוגית: עופרה כוכב, דרום הר חברון

מדריכה התפתחותית: רעות אפרתי

קלינאית תקשורת: עדי צבעון