חנה רוטבלט
מנהלת מחלקת הגיל הרך
08-9911723
052-5013365
 

גני ילדים

גן תות (טרום טרום + טרום חובה) גילאי 3-5

גן צופית (טרום + חובה) גילאי 5-6

 

מנהלת הגיל הרך: אורית מזרחי

טלפון: 054-7776248

מייל: [email protected]

 

 

גן רימון (טרום טרום + טרום חובה) גילאי 3-5

גן תמר (טרום + חובה) גילאי 5-6

 

מנהלת הגיל הרך: אורה רוטנטרייך

טלפון: 054-7567862

מייל: [email protected]

גן רימון (טרום טרום + טרום חובה) גילאי 3-5

גן פקאן (טרום + חובה) גילאי 5-6

גן ורד (חינוך מיוחד) רב גילאי 3-6

 

מנהלת הגיל הרך: דקלה יסעור

טלפון: 052-8105971

מייל: [email protected]

גן שקד (רב גילאי 3-6)

 

מנהלת הגיל הרך: מרב אזולאי

טלפון: 054-6783426

מייל: [email protected]

גן חרצית (טרום טרום + טרום חובה) גילאי 3-5

גן חצב (טרום + חובה) גילאי 5-6

 

מנהלת הגיל הרך: בת אל תימסית

טלפון: 050-4344964

מייל: [email protected]

גן כלנית (טרום טרום חובה ) גילאי 3-4

גן רקפת  (טרום + חובה) גילאי 5-6

גן חצב  (טרום + חובה) גילאי 5-6

 

מנהלת הגיל הרך: לאה שחר

טלפון: 052-5013363

מייל: [email protected]

גן עפרוני (טרום טרום + טרום חובה) גיאלי 3-5

גן דרור (טרום חובה + חובה) גילאי 5-6

 

מנהלת הגיל הרך: דיאנה בן דוד

טלפון: 054-7917471

מייל: [email protected]

גן קציר (טרום טרום + טרום חובה) גילאי 3-5

גן אלומה (חובה) גילאי 5-6

 

מנהלת הגיל הרך: פריאל תובל

טלפון: 053-2752877

מייל: [email protected]

גן תות (טרום טרום + טרום חובה) גילאי 3-5

גן דובדבן (טרום טרום חובה) גילאי 3-4

גן שקד (טרום + חובה) גילאי 5-6

גן גפן (חובה) גילאי 5-6

 

מנהלת הגיל הרך: חנה רוטבלט (זמני)

 

 

גן רימון (טרום + חובה) גילאי 5-6

גן זית (טרום טרום + טרום חובה) גילאי 3-5

גן רותם (חינוך מיוחד) רב גילאי 3-6

 

מנהלת הגיל הרך: הילה צפריר

טלפון: 053-2270655

מייל: [email protected]

גן רימון (טרום טרום חובה) גילאי 3-4

גן תאנה (טרום חובה) גילאי 4-5

גן תמר (חובה) גילאי 5-6

 

מנהלת הגיל הרך: מיכל רום

טלפון: 054-8045291

מייל: [email protected]