הקב"ס (קצין ביקור סדיר) ממונה מטעם משרד החינוך ומייצג באופן פורמלי את תוקפו של חוק חינוך חובה:
מעקב אחר ביקור סדיר של תלמידים מגן החובה ועד סיום החטיבה העליונה.

תפקידי הקב"ס:
  • איתור תלמידים בסכנת נשירה סמויה או גלויה ו/או תלמידים בלתי-משובצים.
  • טיפול בתלמידים למניעת נשירתם, החזרתם למעגל הלימודים ולתפקוד תקין ושיבוצם במוסדות חינוך מתאימים.
  • ליווי פרטני של תלמידים בכל מסגרות החינוך בישוב ומוסדות מחוץ לישוב.
  • בניית תכניות אישיות לתלמידים בשיתוף משרד החינוך והפנייה לאבחונים עפ"י הצורך.
  • הפעלת תכניות התערבות שונות לטיפוח וגישור על פערים לימודיים-חברתיים,
    ביסוס ההישגים הלימודיים ומציאת פתרונות אישיים לכל תלמיד.
  • שיתוף פעולה עם גורמים רלוונטיים בקהילה, כגון: רווחה, שירות פסיכולוגי, מחלקות מינהל החינוך, קציני מבחן, קידום נוער ועוד.
  • חינוך ביתי, הליך לקבלת פטור מחוק לימוד חובה והגשת תכנית למידה ומעקב אחר ביצוע התכנית.

מיכה נוחם
קצין ביקור סדיר
08-9911725
053-7004731