מהות השירות:
מתן מענים למשפחות מיוחדות, בהן בן משפחה עם מוגבלות.

מדובר בשירות המשלים לליווי הפרטני של העו"ס היישובי, מנקודת התייחסות מערכתית קהילתית.

השירות כולל פעילויות הסברה ומודעות לתחום, מיצוי זכויות, קבוצות הורים / אחים, מפגשי משפחות, ופיתוח שירותים מתאימים לשעות הפנאי.

אוכלוסיית היעד-  אנשים בעלי מוגבלויות ומשפחות בהן בן משפחה עם מוגבלות (מוגבלות שכלית התפתחותית, אוטיזם, שיקום).

ענת אמר
מזכירת האגף
שירה גרנות
רכזת תחום צרכים מיוחדים ומרכז משפחות
08-9911755
052-2535657