צו המיסים לשנת 2018

החלטה על הטלת ארנונה כללית ומיסים לשנת 2018: