נוהל הנחות לחוגי ילדים ונוער תשע"ז

 1. הנחות לתושבים ניתנות לפעילויות ותחומים שהמועצה מפעילה באופן ישיר בלבד
  (פעילויות או מסגרות שמופעלות ע"י הישובים ו/או גופים חיצוניים אינן זכאיות בהנחת מועצה).
 2. זכאות להנחה (מעבר לסבסוד המועצה) תקבע על-פי מבחן הכנסה, בהתאם לקריטריונים של משרד הרווחה.
 3. לצורך קבלת הזכאות יש להגיש בקשה מסודרת, בצרוף כל המסמכים הנדרשים ובמועד שנקבע.
 4. קבלת הזכאות להנחה תותנה בהסדרת התשלום ותחושב רק אחרי רישום.
 5. זכאות להנחה תקפה רק לשנת הפעילות השוטפת.
 6. ועדת הנחות של המועצה תדון במקרים חריגים ו/או בערעורים שיוגשו.

פעילויות הכלולות בנוהל ההנחות:

 1. מנויים שנתיים לילדים ונוער.
 2. המרכז החברתי במבואות הנגב.
 3. חוגים לילדים ונוער.
 4. אולפן למחול חצרים.

מועדי בקשת ההנחות: בקשות להנחות יוגשו לא יאוחר מיום 15/12/2016.

הגשת בקשות להנחה:

בקשה להנחה יש להגיש אך ורק על גבי  טופס בקשה להנחה.
הטופס נמצא, באתר האינטרנט של המועצה www.bns.org.il., וכן ניתן לקבל אותו באמצעות פנייה טלפונית לעומר בטל' 08-9915889. יבדקו פניות שהגיעו במועד וצורפו כל המסמכים הדרושים (פירוט ע"ג טופס הבקשה),יש לוודא את הגעת הטפסים לעומר בטל' 08-9915889

הנחות בגין מספר הילדים:

 1. הנחה בגין מספר הילדים במשפחה תינתן באופן אוטומטי לחוג אחד לילד שני – 5%, לחוג אחד לילד שלישי ומעלה – 10%.
 2. אין כפל הנחות! משפחה שזכאית להנחה על-פי מבחן הכנסה, לא תקבל הנחה נוספת בגין מספר הילדים.
 3. הנחה למשתתף לשנה לא תעלה על 50% ממחיר החוג, עד 800 ₪ לשנה עבור חוג אחד בלבד.
 4. המרכז החברתי יבדק לגופו של עניין ולא יחשב במניין החוגים.

הנחיות להגשת בקשה להנחה – תשע"ז

נוהל ההנחות במועצה חל על הפעילויות הבאות:  מנויים שנתיים לתיאטרון לילדים, נוער ומבוגרים,

חוגים לילדים ונוער, מרכז החברתי.

   מועדים לבקשת הנחות:

 • בקשות להנחה למנויים, סדנאות וחוגי פנאי וספורט יוגשו לא יאוחר מיום 15/12/2016

בקשות שיגיעו לאחר המועד שנקבע לא יטופלו!

   אפשרויות הגשת הבקשה:

 1. בדואר – לעומר אורן מנהלת אדמיניסטרטיבית מחלקת ספורט וחוגים המועצה האזורית בני שמעון ד.נ.הנגב 8532400
 2. בפקס – 08-9915837. (נא לתאם שליחת הטפסים עם זהבה על מנת לשמור על דיסקרטיות)
 3. בדוא"ל – omero@bns.org.il
 4. מסירה ידנית לעומר אורן במחלקת ספורט וחוגים.

בכל דרך של העברת הטפסים, חלה חובה מלאה על השולח לוודא בטל' 9915889 שהטפסים הגיעו למשרדי המועצה ולקבל על כך אישור.

ליחצו כאן להורדת נוהל ההנחות וטופס הבקשה