עמדת המועצה בוועדת הגבולות

 

בשנת 2017 הקים משרד הפנים 6 ועדות גבולות גאוגרפיות קבועות, אשר דנות בסוגיות של שינוי גבולות, חלוקת הכנסות ושינוי מעמד מוניציפאלי בין רשויות. בחודשים האחרונים מכונסת הוועדה הגאוגרפית של מחוז הדרום ודנה, בין היתר, בשיוכם האפשרי של מספר יישובים  – יתיר, חירן, שני-לבנה וכרמית – למועצות האזוריות הרלוונטיות. יישובים אלה היו מיועדים להיות חלק ממיתר, אך עקב גודלם המתוכנן והעובדה שמיתר היא מועצה מקומית ולא אזורית, נדרשת  החלטה מחודשת לגביהם. עמדתה של  המועצה האזורית בני שמעון כפי שהוצגה בוועדה היא שהמועצה מבקשת להמשיך ולהתמודד עם קצב הגידול המסיבי ביישובינו ולא לקבל יישובים חדשים. יחד עם זאת, אנו נערכים גם להחלטה אחרת וכמו תמיד, מתכננים את "היום שאחרי",  על מנת להמשיך ולתת לתושבינו את השירות הטוב ביותר.

את עמדת המועצה בוועדת הגבולות ניתן למצוא כאן, באתר המועצה.

הקליקו כאן למצגת שהוצגה על ידי המועצה בפני ועדת הגבולות שהתכנסה ב-19 ביולי 2017