עיצומים במחלקת הפיקוח בוועדה המקומית

 

הודעה לציבור

על עיצומים במחלקת הפיקוח בוועדה המקומית

הננו מודיעים כי החל מיום ראשון 21.01.2018

 

 לא תתקיים קבלת קהל ולא יהיה מענה טלפוני,

 לא יופקו אישורים לתעודת גמר וטפסי 4.

 

אנו מתנצלים על אי הנוחות,

הוועדה המקומית לתכנון ובניה "בני שמעון"