עובד סוציאלי יישובי מרחבי

מהות השירות:

לכל יישוב ניתנים שירותים של עובד סוציאלי יישובי מרחבי בתחומים אלה: הפרטני, המשפחתי, המערכתי והקהילתי.

העובד הסוציאלי עוסק באיתור, תמיכה, טיפול, תיווך, סנגור ומתן סיוע חומרי לתושבים בקהילה, על פי קריטריונים.

פעילותו של העובד הסוציאלי היא רב תחומית וכוללת טיפול בפרט ובמשפחה, ילדים ונוער, בעלי צרכים מיוחדים וקשישים, שיקום נכים, טיפול במעברים, משברי חיים ותעסוקה.
העובד הסוציאלי מסייע לבעלי תפקידים, צוותים, ועדות וגופים שונים בקהילה לשפר את תפקודם ולפתח מנהיגות ביישוב.

אוכלוסיית היעד:

תושבי המועצה וממלאי תפקידים.
יצירת קשר עם העובדת הסוציאלית של היישוב.

מספרי הטלפון של העובדות הסוציאליות:

 

שם העובד תפקיד עו"ס בישוב טלפון שלוחה מייל
אורית צ'רנוברודה מנהלת תחום הבינוי הקהילתי חצרים 050-7350755 9915827 orit_c@bns.org.il
אורין כהן לוי  

מרכזת  ועדות לתכנון טיפול והערכה

נבטים 050-7205128 9911728 orin@bns.org.il
מיכל ביתן  

מנהלת תחום טיפול וסיכון; מנהלת ומטפלת המרכז לטיפול משפחתי

050-5334259 9911746 michalb@bns.org.il
ליהיא נחשון רכזת חוק סיעוד ברוש, תדהר, תאשור 052-4422038 9911731 lihi@bns.org.il
מורן נחמיה  

רכזת צח"י, רכזת תוכנית מניעה קהילתית

גבעות בר 052-3254840 9915818 moranne@bns.org.il
שירה גרנות מטפלת משפחתית; רכזת אוטיזם בית קמה, להב 052-2535657 9911755 shira@bns.org.il
 

שי פיגלמן

שובל, דביר וכרמים 054-5487580 9911729 shaif@bns.org.il
 

רינת סבג

קשישים ביחדיו; שומריה 052-6865862 9915829 rinats@bns.org.il
 

מור צמח

משמר הנגב 052-4173774 9911722 morz@bns.org.il