עובד סוציאלי יישובי מרחבי

מהות השירות:

לכל יישוב ניתנים שירותים של עובד סוציאלי יישובי מרחבי בתחומים אלה: הפרטני, המשפחתי, המערכתי והקהילתי.

העובד הסוציאלי עוסק באיתור, תמיכה, טיפול, תיווך, סנגור ומתן סיוע חומרי לתושבים בקהילה, על פי קריטריונים.

פעילותו של העובד הסוציאלי היא רב תחומית וכוללת טיפול בפרט ובמשפחה, ילדים ונוער, בעלי צרכים מיוחדים וקשישים, שיקום נכים, טיפול במעברים, משברי חיים ותעסוקה.
העובד הסוציאלי מסייע לבעלי תפקידים, צוותים, ועדות וגופים שונים בקהילה לשפר את תפקודם ולפתח מנהיגות ביישוב.

אוכלוסיית היעד:

תושבי המועצה וממלאי תפקידים.
יצירת קשר עם העובדת הסוציאלית של היישוב.

המחלקה לשירותים חברתיים  –  טלפונים

טלפון המחלקה: 08-9911712

פקס המחלקה:   08-9915891

 שם  תפקיד טלפון נייד שלוחה דואר אלקטרוני
 עדית אטינגר  מנהלת אגף 050-7213933 08-9915819  Idit@bns.org.il
 אורית צ'רנוברודה – עו"ס חצרים וגבעות בר 050-7350755 08-6615827 orit_c@bns.org.il
 רינת סבג – עו"ס שומריה

– עו"ס אזרחים ותיקים ברוש/תדהר/תאשור

– רכזת היחידה לשלום הוותיק  + חוק סיעוד

052-6865862 08-9915829 rinats@bns.org.il
 מורן לוי – עו"ס משפחות נבטים ודביר 052-4493731 08-9911728 moranl@bns.org.il
 רינת גלילי – מנהלת תוכניות טיפול ומניעה

– מנהלת המרכז לטיפול משפחתי

052-3868845 08-9911746 rinatg@bns.org.il
 רונה פויירינג – רכזת בריאות 052-3387386 08-9911774 rona@bns.org.il
 סמדר שריג – מנהלת מרכז גישור 050-7113133 08-9911775 smadars@bns.org.il
 מיכל עובדיה – רכזת מתנדבים 050-6223580 08-9911775 michalo@bns.org.il
 אורין כהן לוי – עו"ס נבטים

– מרכזת ועדות לתכנון טיפול והערכה

– עו"ס  לסדרי דין

050-7205128 08-9911735              orin@bns.org.il
 מור צמח – עו"ס משמר הנגב

– עו"ס חוק נוער

052-4173774 09-9911722 morz@bns.org.il
 מורן נחמיה – עו"ס שובל

– רכזת צח"י

– רכזת תחום בינוי קהילתי

052-3254840 08-6615818 moranne@bns.org.il
 אודליה פרץ חגג' – עו"ס בית קמה וכרמים

– עו"ס נוצץ

050-7841840 08-9911729 odeliap@bns.org.il
 שירה גרנות – עו"ס להב

– רכזת תחום צרכים מיוחדים

052-2535657 08-9911755 shira@bns.org.il
 ליהיא נחשון – עו"ס משפחות ברוש/תדהר/תאשור 052-4422038 08-9911731 lihi@bns.org.il
 בר שניידר – מנכ"לית עמותת ותיקי בני שמעון 050-7639424 08-9911751 vatikim@bns.org.il
 יוליה מריאכין – תקציבאית האגף ועובדת זכאות 08-9911727 yulia@bns.org.il
 יסמין ולרו – מזכירה 08-9911712 yasmin@bns.org.il
 ענת אמר – מזכירה זמנית (מחליפה את יסמין) 08-9911712 yasmin@bns.org.il