סקר שביעות רצון ואיתור צרכים

 

Fotolia_6459004_XSתושבים יקרים,

כחלק מתהליך מתמיד שעוברת המועצה במטרה לשפר את השירות לתושב יערך במהלך הימים הקרובים סקר שביעות רצון ואיתור צרכי תושבים מהמועצה ושירותיה. הסקר יערך באמצעות חברת מחקר חיצונית "אליקסיר" -מחקר יעוץ והדרכה.

אני מבקשת להדגיש כי הסקר הינו אנונימי ומבוסס על מדגם אקראי של משקי הבית בתחומי המועצה ונועד להוות כלי תומך החלטה להתנהלות המועצה בשנים הקרובות. הנקודות שיועלו כחלק מהמשוב לא יוצגו בשם אמרם בכל מקרה.

ייתכן ופרטי משק הבית שלך יעלו בדגימה ובהמשך יפנה אליך סוקר/ת מטעם חברת המחקר "אליקסיר". זמן התשאול המשוער הינו כ-10-15 דק' שבהן תתבקש/י להשיב על מגוון שאלות הנוגעות לתחושותיך ושביעות רצונך כתושב המועצה.

ההיענות לסקר חשובה מאוד ובכך ניתנת לך האפשרות להשפיע על מדיניות המועצה לשנים הקרובות.

אני מודה לך מראש על ההירתמות וההיענות לתהליך חשוב זה.

סיגל מורן, ראשת המועצה האזורית בני שמעון