סמינר איכפת לי

בסוף השבוע האחרון של ינואר חזרנו מסמינר "אכפת לי" בנושא מגדר שהתקיים ב"שער הנגב". פתחנו בהצגה הנקראת "מגדר וכל השאר" העוסקת בשני תיכוניסטים (בן ובת) הכותבים עבודה בנושא מגדר והם יוצאים למסע להבנת המושג. לאחר ההצגה התחלקנו לקבוצות. קבוצה ראשונה עסקה בנסיכות בסרטי דיסני כדוגמא לסטראוטיפים מגדריים והילדים למדו להבדיל בין מין, מגדר ומיניות. קבוצה שנייה עסקה בהומופוביה במדינה ובחיינו וקבוצה שלישית עסקה במגדר במוסיקה הישראלית. הסתכלנו בביקורתיות בשירים הכוללים מילים לא מכבדות או מקדשות סטראוטיפים מגדריים. התנהלו דיונים מרשימים ונהנינו לשמוע את הנוער עוסק בנושאים אלו גם אחרי שעות הפעילות.

בשבת התחלקנו לארבע קבוצות: ז'-ט' בנים ובנות וי'-י"ב בנים ובנות. כל קבוצה קיימה פעילות שונה בנושאים שעסקו בדימוי גוף, לחץ חברתי, סטראוטיפים מגדריים, מגדר במדיה, השונה ועוד. גם פעילויות אלו העלו הרבה נקודות למחשבה ונוצר שיח בוגר ומעניין.

הסמינר עבר בצורה טובה ביותר. בני הנוער התנהגו למופת והראו לכולנו שהם מסוגלים להגיע לדיונים ברמה גבוהה, ליהנות ולשמור על הכללים. תודה למדריכי המרכז החברתי שבנו את הסמינר יחד עם הנהגת מרכז, השקיעו רבות מזמנם והעבירו אותו גם אחרי שעות רבות ללא שינה. תודה רבה גם לטל שם טוב על העזרה ולבית הספר שער הנגב על האירוח!