תחומי אחריות סגן ראש מועצה:

  • תחום החקלאות
  • קשרי ממשל וגיוס משאבים
  • תחום התשתיות
  • חבר בצוות הפרויקטים הכלכליים של המועצה
  • חבר הנהלה ודירקטוריון בתאגידי המועצה
  • ממלא מקום ראש המועצה

לפנייה לסגן ראש המועצה:

אדי טורג'מן
סגן ראש המועצה