סגירת מחלף דבירה לצורך עבודות

כביש חוצה ישראל – כביש 6 –
הודעה על סגירת מחלף דבירה החדש לצורך עבודות תשתית בלילות של 9.5.17 ו- 10.5.17, ימים שלישי ורביעי השבוע, בין השעות 22:00 ועד 05:00 למחרת.
תתבצע סגירה של כל רמפות הכניסה והיציאה במחלף דבירה החדש
וכן תיסגר היציאה מכביש -325 דבירה לכביש 6 ותיסגר הכניסה לכביש 325 מכביש 6
כביש 325 יהיה פתוח רק ממעגל תנועה "אמבר" ומזרחה בלבד לכיוון כביש 358 ומחלף לקיה
כביש 6 לצפון ולדרום נשאר פתוח ללא שינוי
מחלף קמה, מחלף רהט וצומת להבים – פתוחים ללא שינוי.