נוהל פינוי אשפה בפסח

 

לקראת חג הפסח שבא אלינו לטובה, מחלקת השפ"ה והסביבה מעדכנת אותכם בנהלי פינוי האשפה בחג.