מהות השירות:
חיזוק המוכנות לחירום, פיתוח מענים שונים- פרטניים, קבוצתיים וקהילתיים הנדרשים ברמה המועצתית תוך חיזוק הקהילות.

הפעילות תתבצע בשגרה, בהערכות לחירום, בחירום ולאחריו ברמת הפרט, המשפחה והקהילה.

מרכז חוסן פועל ב-3 צירים מרכזיים

טיפולים קצרי מועד לילדים ובוגרים נפגעי טראומה הנובעים ממצב בטחוני וקורונה

הקמה, הכשרה וליווי בשגרה ובחירום של צוותי החירום היישוביים כהכנה להתמודדות בעת חירום, במטרה לייעל את מערך החירום והטיפול באוכלוסייה ביישוב, בעת מצב משבר או חירום. הליווי ניתן על ידי רכז הצח"י במועצה.

  • שימור, חיזוק ופיתוח החוסן והלכידות בקהילה
  • יצירת מענים קהילתיים
  • חיזוק העבודה הקהילתית והמנהיגות המקומית
  • ליווי ושותפות בתהליכי בינוי קהילתי: דיאלוג קהילתי, בניית הסכמות בקהילה, תהליכים אסטרטגיים וגיבוש חזון
  • ליווי ושותפות בצוותי המניעה והמוגנות ביישובים

מורן נחמיה
מנהלת מרכז חוסן
08-9915818
052-3254840
אורית צ’רנוברודה
מנהלת מרכז לטיפול משפחתי ויחידה טיפולית במרכז חוסן ומנהלת תכניות טיפול ומניעה
08-9911827
050-7350755
רונן ניר
רכז צח"י ועו"ס בית קמה ולהב
08-9911746
050-6077845