מקום ראשון לתלמיד בישיבת שומריה

 

מקום ראשון לתלמיד בישיבת שומריהתלמיד ישיבת שומריה, שיר חדש רוטר, תושב מולדת, זכה במקום הראשון בחידון מורשת השואה של המרכז ללימודי השואה במכללת ירושלים והחינוך הממלכתי-דתי שהתקיים ביום השואה, יום שני, 24/4 במרכז ז'ראר בכר בירושלים, בו התקיים בעבר משפט אייכמן. נושא החידון השנה היה "ערבים זה לזה", עזרה הדדית של יהודים בזמן השואה. בשלב הראשון של החידון השתתפו 1,000 תלמידים מכל רחבי הארץ. גאווה גדולה לישיבה!

לידיעה באתר סרוגים: http://www.srugim.co.il/193018-193018