רציונאל:

השנים הראשונות להתפתחות הילד מהוות תקופה בעלת חשיבות מכרעת בהתפתחותו העתידית הכללית. תחומי מקצוע שונים העוסקים בגיל הרך תומכים בדעה שככל שההתערבות ההתפתחותית נעשית בשלב מוקדם יותר, כך גדלים סיכויי הצלחתה, הן בטיפול בבעיה והן במניעת נזקים משניים העלולים להתפתח בעקבותיה.

למסגרת החינוכית, עמה נפגש הילד מדי יום ביומו בשנות חייו הראשונות, יש חשיבות עצומה בחייו. מסגרת זו בנוסף למסגרת המשפחתית, משפיעה על התפתחותו וגיבוש אישיותו של הילד. לכן מן הראוי להכשיר, להדריך וללוות את הצוותים העובדים במסגרות אלו ולציידם בכלים טיפוליים, חינוכיים הדרושים למניעה של בעיות התפתחות. את התמיכה לצוות החינוכי יתנו אנשי מקצוע מתחומי ההתפתחות השונים שיוכלו לעזור בחידוד ההבנות
והאבחנות בין אפיונים התפתחותיים לבין ליקויים התפתחותיים.

מטרות:

 1. הדרכת המחנכות בגיל הרך בנושאים הקשורים להתפתחות תקינה.
 2.  ליווי הצוות החינוכי לשם פיתוח דרכי עבודה לכלל הילדים, תוך פיתוח רגישות לצרכים ייחודים.
  התייחסות לקשיים זמניים לעומת ליקויים התפתחותיים.
 3. איתור ילדים בעלי קשיים התפתחותיים והפנייתם (באמצעות ההורים ) לטיפול הולם ומעקב אחריהם.
 4. ליווי המחנכות בהתאמת דרכי עבודה לילדים מתקשים תוך התייחסות לשלב ההתפתחותי בו נמצא הילד, קשייו, יכולתו ואפיוני אישיותו.
 5. הדרכה לגבי תקשורת עם ההורים ככלל ובאופן מיוחד עם ההורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים.
 6. הדרכה וסיוע להורים לגבי הצרכים של ילדם, תוך ראיית ההורים כשותפים פעילים בכל שלבי ההתערבות.
 7. יצירת קשר עם גורמים נוספים בקהילה (בריאות, רווחה, יעוץ ), בבניית דפוס של שיתוף פעולה אתם.

נהלים וכללים בעבודת המדריכה:

 1. רכזת הגיל הרך של הישוב אחראית על המדריכה ועל סדר היום שלה.
  יש ליידע את המדריכה על סדר היום מספר ימים לפני בואה על מנת שתוכל להתכונן, להביא חומר ולהכין את עצמה לביקור.
  כמו כן אחראית הרכזת על ליווי שוטף לאורך השנה ויוזמה בהפעלת המדריכה להעשרת המערכת כולה (צוות, הורים, ילדים).
   
 2. בכל יחידה צריך להיות קלסר הכולל את כל הטפסים הרלוונטיים.
  בסיום הביקור תמלא המדריכה את טופס הביקור ביחידה ותשאירו בקלסר לצורך תזכורת ומעקב לצוות החינוכי.
  כמו כן תמלא טופס סיכום לביקור בישוב יחד עם הרכזת לסיכום היום.
  טופס זה יישאר אצל הרכזת למעקב וביצוע המלצות מיוחדות ושוטפות.
  אחת לשלושה חודשים תמלא הרכזת טופס המפרט את התחומים בהם פעלה המדריכה ותעבירו לרכזת מעגן.
  במידה ונערך דיון פרטני יירשם סיכום ויתויק בקלסר היחידה החינוכית.
  תוכנו יועבר להורים דרך הגננת ובאחריותה. במידת הצורך תשתתף המדריכה בדיווח.
  הקלסר ישמר במקום סגור ויהיה נגיש לגננת בלבד.
   
 3. פגישת הורים לתכנית עבודה פרטנית ודיווח תהייה באחריות הגננת ובשיתוף המדריכה.
   
 4. על המדריכה לנהל רישום ומעקב משלה על כל היחידות שבאחריותה
  ומעקב על הילדים עליהם ניתנה הדרכה ספציפית לצוות ו/או להורים.
   
 5. המדריכה עומדת לרשות המערכת החינוכית בכל התחומים בהם היא יכולה לתרום:
  העשרה לצוותים החינוכיים ולהורים בתחומי ההתפתחות התקינה, מעקב התפתחותי שוטף עם התמקדות פרטנית, בניית תכניות עבודה לכלל הגן ובאופן פרטני לילדים מתקשים, פגישות עם הורים במידת הצורך וקשר עם גורמים נוספים.
   
 6. כניסת מדריכה ליחידה שאינה בתחום אחריותה תעשה על פי הזמנת מדריכת האם ובהתייעצות איתה.
  המדריכה תכנס לצורך איתור פרטני בתחום מומחיותה (שאינו תחום המומחיות של מדריכת האם), תערוך את התצפית והאיתור הדרוש, תמסור את תוצאותיו להורים ולגננת ותשאיר סיכום כתוב בקלסר היחידה. העתק נוסף יימסר למדריכת האם והמשך הטיפול והמעקב יעשה ע"י הגננת ומדריכת האם.

רכזת "מעגן" אחראית על:

 • צוות המדריכות ועבודתן השוטפת.
 • קשר עם הרכזות בישובים ועזרה בהטמעת התוכנית בקרב הגורמים השונים המעורבים.
 • פגישות הדרכה והעשרה למדריכות.
 • קשר עם גורמי חוץ הקשורים ל"מעגן".

צוות המדריכות כולל:

 • מדריכה פדגוגית
 • קלינאית תקשורת
 • פיזיותרפיסטית התפתחותית
 • פסיכומוטוריקה

סיכום:

תוכנית "מעגן" היא תוכנית התערבות לליווי הצוותים החינוכיים במסגרות הגיל הרך.
התערבות זו מתבצעת על ידי צוות של בעלי מקצוע התפתחותיים שמטרתו לסייע למחנכים ולהורים להעמיק את הידע בהתפתחות תקינה, לאתר ילדים מתקשים, להתאים פעילויות במסגרת החינוכית לצורכי הילדים ולהפנות ילדים לאבחון מעמיק וטיפול לפי הצורך. התכנית מציגה מסגרת מחשבתית גמישה המאפשרת התאמות ושינויים בהתאם לצורכי המקום. ’מעגן’ הוא חלק מהמערכת החינוכית ויפעל עם גיבוי מקצועי של השירות הפסיכולוגי החינוכי. מחלקת החינוך במועצה רואה עצמה מחויבת לתחום חשוב זה.