מנכ"ל המועצה אחראי להטמעה וביצוע מדיניות ראש המועצה, תכנון ויישום תכניות אסטרטגיות למימוש חזון המועצה ותרגומן לתכנית עבודה שנתית ורב שנתית, ולבקרת הביצוע. המנכ"ל אחראי על תכלול פעילות אגפי המועצה השונים, תוך תיאום וסינכרון ביניהם, ארגון המועצה והפעלתה, ניהול ופיתוח ההון האנושי ופיתוח השירות לתושבים.

תחומי אחריות:

  • גיבוש תכנית העבודה של המועצה.
  • מעקב אחר ביצוע החלטות המועצה והמליאה.
  • ניהול המשאב האנושי.
  • קידום ופיתוח מערך השירות במועצה.
  • תחום הביטחון והחירום
  • ניהול ישיר של המחלקות: משאבי אנוש, דת, תחבורה, בטיחות, בטחון, תקשוב, נכסים, נגישות.

 

 

מנכ"ל המועצה

דותן שיפוני
מנכ"ל המועצה

אודי נתן
ממונה על חוק חופש המידע

רינת כהן
עוזרת מנכ"ל ודיגיטל

בת-אל נזרי
מנהלת מוקד 106 ואיכות השירות לתושב

רוזט נחום
שירותי משרד הפנים

בטיחות

דוד פרייברג
מנהל מחלקת בטיחות

תחבורה

אסתי כהן
מנהלת מחלקת התחבורה והמטה לבטיחות בדרכים

רוזט נחום
מזכירת מחלקת התחבורה

איציק סייחי
נהג אוטובוס וסדרן

בלול בני
נהג אוטובוס

דהן יגאל
נהג אוטובוס

דנינו יהודה
נהג אוטובוס

אלון לוי
נהג אוטובוס

ליאור סבג
נהג אוטובוס

ישראל אוזן
נהג אוטובוס

גולן טויטו
נהג אוטובוס

תקשוב

רועי פפו
מנהל מערכות מידע

יגאל אפללו
תקשורת וטלפוניה

מושקוביץ
ממונה אבטחת מידע רשותי

נגישות ונכסים

מיכל זמיר
רכזת נגישות ומנהלת נכסים