מליאת תקציב – דצמבר 2017

 

לראשונה, תקציב 2017 חובר לתכניות העבודה של האגפים והמחלקות השונים ולמדדי ביצוע שייבחנו באמצע השנה. "השנה הוצאנו ספר אחד המחבר את תכניות העבודה לתקציב ולמדדי ביצוע וכל זה מחובר למטרות העל של המועצה" אמרה סיגל מורן, ראשת המועצה בפתח מליאה לאישור תקציב 2017 שהתקיימה ביום חמישי, 28 בדצמבר, במועדון הוותיקים בקיבוץ שובל. "בחודשים יוני-יולי נביא למליאה דיווח על העמידה ביעדים. בנוסף לכך, עברנו מגישה פונקציונלית לגישה תהליכית, כלומר ניהול תהליכים חוצי ארגון בהשתתפות מספר אגפים ומחלקות שונים ליצירה של ראייה אורכית ורוחבית כאחד של המועצה".

מתן מענה מיטבי לגידול באוכלוסיית המועצה יעמוד במרכז העשייה ב-2017. הגידול במספר התושבים מצריך את המועצה לבחון מחדש ולעדכן את שירותיה בתחומים רבים ומגוונים כמו חינוך, תרבות, שירותים חברתיים ושירותים מוניציפליים ולפתח מקורות הכנסה נוספים. לכן, עיקרי תוכנית העבודה לשנה הקרובה כוללים תכנון אסטרטגי מתמשך להתאמת נורמות העבודה לגידול באוכלוסיה, הכנת תכנית רב שנתית, על אגפית, למבני ציבור וחינוך ביישובים בהתאם לגידול האוכלוסיה הצפוי, הקמת תחום צעירים, רה-ארגון של סל השירותים המוניציפליים ועדכון אמנת השירות ומערכת יחסי הגומלין בין התושב ליישוב ולמועצה, יישום ותרגום התכנית האסטרטגית שתעלה בתהליך השולחנות העגולים ואשר תתורגם לתוכנית עבודה לשנת 2018, הגדרת חזון מחודש למערכת החינוך, חשיבה אסטרטגית על תפקידו, מעמדו והיקפו של החינוך החברתי, בחינה והגדרה מחודשת של עבודת האגף לשירותים חברתיים לאור המציאות המשתנה, קידום תכנון מפורט לשיקום תשתיות ביישובים, קידום תוכנית מיתאר כוללנית למועצה לקבלת הסמכת המועצה לאישור תכניות ברמה מחוזית, המשך קידום ופיתוח מקורות הכנסה למועצה, הכנת תכנית אסטרטגית לחברה הכלכלית לחמש השנים הבאות, אישור תב"ע חדשה לדודאים והקמת מתקן למיון פסולת, סיום תכנית אב לספורט ותרבות ועדכון אמנות השירות של הוועדה לתכנון ובנייה.

בנוסף לאישור התקציבים קיימו חברי המליאה סיור בקמפוס החדש של ביה"ס "מבואות הנגב" והתרשמו מהתקדמות העבודות. מנהל בית הספר, אלי פרץ, ערך סקירה של התהליכים אותם עובר בית הספר לקראת המעבר לקמפוס החדש. "זה תהליך שאיתגר את כל בית ספר" אמר אלי. "עסקנו במגוון רחב של נושאים כמו שיתופי הפעולה עם ביה"ס "עדנים". שילוב "עדנים" בקמפוס פתוח אחד זה אתגר מיוחד ומרתק. שאלנו את עצמנו איך מייצרים סביבה לימודית המתאימה ללמידה של המאה ה-21 שכוללת שילוב של טכנולוגיה ולימוד המיומנות של עבודת צוות. בכל שכבה השארנו כתה אחת שתהיה מרחב לימוד שונה לגמרי ואנחנו מקיימים תהליך עם האדריכל וצוות ביה"ס לצורך כך". סיגל הוסיפה: "יש לנו מזל שבראש הפרוייקט הגדול והמורכב הזה עומדים שני אנשים שעושים זאת בצורה מדהימה: אלי שמתרגם את החזון לפרקטיקה וולדימיר שמנצח על המקהלה".

בישיבת המועצה המיוחדת אישרה מליאת המועצה את תקציב שנת 2017 העומד על כ-135 מיליוני שקלים והעדכון הסופי לתקציב 2016. תקציב 2017 דומה בהיקפו לתקציב 2016 שעמד על כ-136 מיליוני שקלים, כאשר 67% ממנו מקורו בארנונה, הכנסות עצמיות והחזר מקרנות, 25% העברות ממשרד החינוך ו-8% העברות ממשרדי ממשלה שונים כמו רווחה, דתות, פנים, חקלאות, המדע והספורט. מחצית מהתקציב מיועד לשירותים כגון חינוך, נוער, ספורט, תרבות, רווחה, בריאות, דת ואיכות הסביבה, כרבע לשירותים מקומיים כגון תברואה, בטחון, תקציבי הוועדים וכדומה.