מליאת ספטמבר 2016

הפעלת קמיני עץ, פיתוח תחום הצעירים במועצה ומעבר לאגרת ביוב אחידה לכלל יישובי המועצה היו הנושאים המרכזיים בישיבת המועצה האחרונה שהתקיימה ביום ראשון, 4/9.

עופר ונימה ארליך מבית קמה הגיעו למליאת המועצה כדי לדבר על הסבל הנגרם להם מהפעלתם של קמיני עץ. עופר הציג את התחקיר שערך על החוקים והתקינה בתחום בארץ ובעולם ובדרכי האכיפה, פרש את הסבל הנגרם למשפחתו וביקש מחברי המליאה לפעול לחקיקת חוק עזר שיאסור על הפעלת קמיני עץ לפחות עד להכשרת פקחים מתאימים, הסדרת האכיפה וגיבוש נהלים מחייבים. "אנחנו מבקשים מהמליאה לקדם שימוש בטכנולוגיות נקיות. הפחתת הזיהום מקמיני העץ תשפר האווירה והסובלנות החברתית" הוסיף עופר.

"אני מכבדת את עופר ונימה ומבינה את המצוקה שלהם. אני מרגישה תסכול על כך שאני לא מוצאת כלים אפקטיביים להתמודדות עם הבעיה, למעט לסגור לחלוטין את האפשרות להפעיל תנורי עץ וזו גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה" אמרה סיגל. "בחודשים הקרובים תתחיל לפעול ניידת סביבתית שתיתן מענה לאזור דודאים, אבל תוכל לשפר את המענה גם בנושא זה". בסיום הדיון החליטה המליאה להגביר את מאמצי האכיפה ולהמשיך לדון בפתרונות אפשריים לבעיה בעתיד.

לילך קולומבוס, מנהלת תחום צעירים בחצרים וברית אופיר, רכזת שנת שירות ושירות משמעותי במועצה, הציגו סקר אינטרנטי שערכו בקרב צעירי המועצה, בגילאי 18 עד 30. 79% מהעונים על הסקר אמרו שהם רואים עצמם מתגוררים בתחומי המועצה בעתיד. 90% מהעונים רואים חשיבות בגוף שירכז את נושא הצעירים. 48% הביעו נכונות ליטול חלק פעיל בקידום תחום הצעירים במועצה. בתום הסקירה והדיון החליטה מליאת המועצה לקדם, במסגרת פיילוט בן שנתיים, את תחום הצעירים במועצה ולהעסיק לצורך כך עובד בחצי משרה.

בהמשך לדיון בנושא הצעירים אישרה מליאת המועצה העברת 250 אלף שקלים לעבודות השיפוץ לפתיחת פאב "המסגריה" בחצרים, המיועד להיות מקום בילוי ומרכז חברתי לצעירי המועצה. המליאה הוסיפה כי בהסכם עם חצרים יוגדר פרק זמן של חמש שנים לפחות לפעילות הפאב, או החזר יחסי של הכסף.

נושא נוסף שעמד לדיון במליאת המועצה היה מעבר לאגרת ביוב אחידה. "רשות המים בשנים האחרונות מובילה לקביעת תעריף אחיד. תשלום שווה עבור שירות שווה. המצב היום הוא שלכל יישוב אגרה בגובה שונה. מבין 48 המועצות האזוריות, רק שתיים עדיין גובות תעריף משתנה, אנחנו ויואב, שעומדים גם הם לשנות זאת לתעריף אחיד" הסביר ניצן דואניס, מנהל מחלקת מים וביוב במועצה.

על פי ההצעה, שאושרה על ידי חברי המליאה, ישלמו יישובים או שכונות ביישובים, המקבלים את מלוא שירות הביוב מהמועצה תעריך של 6.04 שקלים. יישובים או שכונות בהם איסוף הביוב נמצא באחריות הוועד המקומי ישלמו תעריף של 4.76 שקלים. " אנחנו ממשיכים בתהליך מול רשות המים. לאחר שנקבל את עמדתם להצעה שאישרנו, יתקיים שימוע למול התושבים, כנדרש. אנחנו שואפים לסיים את התהליך עד תחילת השנה הקרובה" סיכמה סיגל.