מליאת נובמבר 2016

ביום ראשון, 6.11, התקיימה מליאת מועצה מיועדת שהוקדשה להמלצות ועדת הביקורת לגבי דו"ח מבקר משרד הפנים לשנת 2015. שלושה מסעיפיו של דו"ח המבקר עסקו בתב"רים, תקציבים בלתי רגילים המיועדים לפיתוח בלבד, שניהלה המועצה בשנה זו. אחד הסעיפים עסק בהתחלת עבודות הבנייה של גן ילדים לפני שהתב"ר אושר על ידי משרד הפנים. מליאת המועצה קיבלה את המלצתה של ועדת הביקורת, כי במקרים שבהם מתעכב האישור של משרד הפנים ומונע בכך עבודות נחוצות, יש להשתמש בתב"ר מבני ציבור ולהביא זאת לאישור המליאה. "אם הליכי האישור של משרד הפנים ימשיכו להיות ארוכים, יהיו הערות ביקורת כאלה גם בעתיד ואני לוקחת את האחריות על כך," הגיבה בישיבה סיגל מורן.

סעיף נוסף עסק בעיכוב בהעברת נתוני התקציב היישוביים ליישובים. "קיבלנו את הערת המבקר", אמרה נירית שרייבר, מבקרת המועצה. המליאה קיבלה את הסברה של נועה לוין ריצ'קר, גזברית המועצה, כי היישובים יקבלו באמצע נובמבר את המנה, שתחושב על פי נתוני משרד הפנים מיוני האחרון ונתוני הארנונה התקפים. בשלב מאוחר יותר יתבצע עדכון לתקציבי היישובים, לאחר שיתקבלו כל הנתונים הדרושים.

בנוסף לכך, הציגה הוועדה את ממצאי הבדיקה שערכה בנוגע לזכויותיהם של עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון. נמצא כי בבית הספר "ניצני הנגב" מועסק קבלן ניקיון ללא מכרז. המליאה קיבלה את המלצת הוועדה להסדיר את העניין.

"לאורך השנים הפך כל דו"ח של נירית לכלי עבודה אמיתי", סיכמה סיגל מורן את הדיון.

במסגרת הישיבה החודשית, אישרה המליאה את צירופו של חבר המליאה, אדי טורג'מן מתאשור, לוועדת המשנה לתכנון ובנייה ואת מינויו של סגן ראשת המועצה, איציק אבוטבול מתדהר, כממלא מקום יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה, סיגל מורן, במקרים שבהם ייבצר מסיגל להשתתף בישיבה. עוד אישרה המועצה פתיחה של תב"ר בסכום של כ-3 מיליון ש"ח לצורך מחזור הלוואות ישנות.

מליאת המועצה אישרה גם לחברת "חשמל ירוק" לקחת הלוואה בסך 1.9 מיליון ש"ח לצורך השקעה שתאפשר לחברה להעלות את יכולת ייצור החשמל מ-1.3 מגוואט ל-2.5 מגוואט. "בכלים הנוכחיים יש לחברה מגבלת ייצור. למרות שאנחנו מצליחים לאסוף יותר גז, אנחנו לא יכולים להשתמש בו לייצור חשמל", הסביר עידו רובינשטיין, מנכ"ל "חשמל ירוק".