מליאת מרץ 2017

 

מליאת המועצה שהתכנסה ביום ראשון, 5.3, נפתחה בעדכונים. סיגל עדכנה שהתב"ע לתאים החדשים בדודאים סיימה את התהליך לאחר 8 שנות עבודה ועומדת לקראת פרסום. "זה היה תהליך ארוך ומורכב אבל עכשיו אנחנו מתקדמים להקמת מתקן מיון. יש לנו ירידה דרמטית בכמויות בדודאים בשנה הזו. חלקה מכוונת על ידינו בגלל עיכוב התב"ע וצמצום עתודת ההטמנה. בתב"ע החדשה התחייבנו שלא להטמין יותר מאלף טון פסולת ביתית לעומת כ- 1,500 טון שאנחנו מטמינים היום, אחרי ההפחתה. אני מקווה שזו ירידה לצורך עלייה" אמרה סיגל מורן, ראשת המועצה. סיגל עדכנה כי מופעלים על המועצה לחצים כבדים לקלוט ולהקים ישובים חדשים. אנחנו מכינים עבודה שתבחן  את המשמעויות של העניין הזה. כשיהיו לנו יותר נתונים נעלה את הנושא לדיון וגיבוש עמדה". נושא נוסף שיעלה בעתיד הקרוב לדיון יהיה היטלי השבחה. "פורסמו לאחרונה מספר פס"ד המחייבים את הרשויות לגבות היטלי השבחה. יש כאן סוגיות מורכבות שאנחנו לומדים אותם עם מועצות אחרות ויועצים משפטיים. לכשתתגבש חו"ד משפטית נזמן ישיבה מיוחדת אליה נזמין את בעלי התפקידים ביישובים ולאחריה יתקבלו ההחלטות בהתאם לחוות הדעת המשפטיות".

 

הקצאת מגרש בצומת בית קמה לעמותת "כוכבי המדבר"

מליאת המועצה אישרה את הקצאת מגרש להקמת כפר נוער למגזר הבדואי. המגרש, המיועד למבני ציבור, צמוד לכפר הנוער עדנים ותמורתו התחייבה העמותה לפעול להרחבת התב"ע לכפר והעברת מגרש חלופי למועצה, בתמורה לטובת מבני ציבור עתידיים. סיגל סקרה את החלופות השונות שנבחנו והסבירה מדוע נבחר מגרש זה. "החלופה המועדפת עלינו הייתה מצפון-מערב לג'ו אלון אבל קק"ל ורשות העתיקות הבהירו שאין סיכוי שזה יקרה מכיוון שמדובר בתל שהוא בית קברות יהודי בתוך שטח היער בדקנו חלופות נוספות באזור אבל הבנו שהן בלתי אפשריות או ידרשו מסע אישורים של 3-4 שנים" הסבירה סיגל. "לביה"ס  יפעל באופן עצמאי כמו פנימיית עדנים ששמחו על הכיוון הזה ורואים פוטנציאל לשיתוף פעולה בין שני הכפרים".

"יש כאן אתגר חברתי אדיר ואנחנו רוצים לטפל בו בצורה שלמה, הוליסטית ומלאה" אמר מתן יפה, מנכ"ל העמותה. "אנחנו לא רוצים עוד חוג, העשרה או ביה"ס. קיבלנו ממשרד החינוך תמיכה מקיר לקיר. יש לנו הזדמנות היסטורית לרוץ קדימה ולהקים את המרכז. בחנו המון חלופות והבנו שהוא  צריך לקום בבני שמעון, גם בגלל ממשקי הגבולות, וגם מסיבות ערכיות". מוחמד אלנבארי, ראש מועצת חורה ויו"ר העמותה הוסיף: "ההחלטה שלכם מחזקת את השותפות עם בני שמעון ואת הנגב ותורמת רבות לחברה הבדואית".

 

אשכול נגב מערבי יהפוך לאיגוד ערים מסוג אשכול

המליאה המועצה אישרה את ההצעה שהציג  אורי פינטו, מנכ"ל אשכול נגב מערבי, לשנות את סטטוס האשכול אשר נועד לאפשר לאשכול קבלת סמכויות סטטוטוריות הנדרשות כדי שניתן יהיה להפעיל שירותים אזוריים סטוטוריים, כמו פיקוח וטרינרי אזורי, והתאפשר לאחר שהוכנס תיקון חקיקה לחוק איגודי ערים בחוק ההסדרים האחרון.

באשכול נגב מערבי חברות היום 4 ערים: רהט, שדרות, נתיבות ואופקים ו-5 מועצות אזוריות: אשכול, שדות נגב, שער הנגב, מרחבים ובני שמעון. "האשכול הוא כלי לשיתוף פעולה אזורי בין רשויות שכנות היכולות להשיג ביחד תוצאות טובות יותר מאשר לבד והוא כלי להקטנת הפערים ולשיפור היחסים באזור כולו " הסביר אורי. "האיגוד יוצר פלטפורמה המאפשרת סמכויות" הוסיפה סיגל המכהנת גם כיו"ר האשכול "היה מאבק לא פשוט בוועדת הפנים של הכנסת הושם דגש על עיקרון הוולנטריות בהצטרפות או פרישה מהאשכול בכל רגע נתון אני מאמינה בפלטפורמה הזו ובשותפות האזורית וכדאי שיהיה לנו כלי מתאים להפעיל אותה".

 

סקירת התהליך האסטרטגי 2017

חברי המליאה שמעו סקירה על מפגשי השולחנות העגולים שהתקיימו בשבועות האחרונים. למפגש הראשון הגיעו כ-100 בעלי תפקידים ותושבים ובמפגש השני השתתפו כ-70. "שיתופי פעולה בתוך היישובים, בין היישובים ובין היישובים למועצה וליווי, טיפוח ומתן כלים להנהגות יישוביות חזקות לאורך זמן היו נושאי רוחב שעלו בכל השולחנות" אמרה הדרה גורפינקל, מנכ"לית המועצה. "סוגיית הניהול ביישובים היא סוגיה מהותית, חשובה ומאתגרת המחייבת חשיבה מעמיקה הן בהיבט המקצועי והם הכלכלי. " הוסיפה סיגל. "זה רחוק מלהיות מובן מאליו שאנחנו עושים את התהליך בעצמנו ולא מביאים פטנטים או תיאוריות ממקומות אחרים. בחרנו ללכת לתהליך לא ארוך שבסופו של דבר יהיה תמציתי ותכליתי. אנחנו רוצים שבסופו תוכל המליאה להחליט על רשימה של פעולות שלפחות את חלקן נוכל להטמיע כבר בתכניות העבודה של 2018".

 

לסיום הישיבה אישרה המליאה את בקשת הוועד המקומי של תאשור לאמץ את חוק העזר לשמירה ותב"רים לבינוי הקמפוס החדש של מבואות הנגב וליישום הרפורמה בחוק התכנון והבנייה.

אסיפת קרן בני שמעון אישרה את מינויו של ניסים אביש כמבקר הפנים של הקרן והגדרת מנהלות ביה"ס ומנהל אגף החינוך, אמיר ברזילי, כמורשי חתימה בחשבונות הבנקים של בתי הספר שנכנסו לתוכנית הניהול העצמי של בתי הספר שיזם משרד החינוך.