מליאת מאי 2016

מליאת המועצה, שהתכנסה ביום ראשון, 1.5.2016, עסקה בתהליך האסטרטגי החדש אותו מקדמת סיגל מורן, ראשת המועצה. בשנת 2009 עברה המועצה תהליך אסטרטגי שיצרה את החזון וערכי הליבה של המועצה ואת ההגדרה של המועצה כקהילה של קהילות. התהליך האסטרטגי הנוכחי מנסה לאתגר את התפישות שנקבעו בתהליך הקודם ולהיערך לגידול הדמוגרפי הצפוי של המועצה בשני העשורים הקרובים.

את הדיון פתחה מורן בסקירת הגידול הדמוגרפי הצפוי, לפיו עד שנת 2025, בתסריט "עסקים כרגיל" על פיו קצב גידול האוכלוסיה יהיה דומה לקצב הגידול בשנים האחרונות, תמנה המועצה האזורית כ-15,000 תושבים, שילוש מספר התושבים בשני עשורים.

את הדיון הנחה רפי נשיא, יועץ ארגוני מחברת סינרגיה בע"מ, אשר סקר בפני חברי המליאה וראשי האגפים במועצה את סדר העבודה שנקבע לתהליך האסטרטגי הנוכחי. נשיא הסביר כי התהליך הנוכחי הוא תהליך משלב אשר יחבר בין תוצרים שיגיעו מהמועצה לאלו שיגיעו מהיישובים לקבלת תכנית אסטרטגית משולבת.

במהלך הדיון ניסחו המשתתפים את האתגרים בפניהם צפויה לעמוד המועצה עקב הגידול הדמוגרפי, מהו הייחוד והערך המוסף של המועצה האזורית בני שמעון ביחס לרשויות אחרות, מהם ערכי הקהילתיות וכיצד מיישמים את ההגדרה של "קהילה של קהילות", הרצוי למול המצוי.

חיזוק הקשר בין קהילות לאורך זמן, חשיבה מחדש על חלוקת תחומי האחריות בין היישובים למועצה, שירותיות המועצה למול המנהיגות המקומית, חיזוק הנהגות היישובים, השונות בין הקהילות כערך שיש לשמר, שותפות ציבור וחיזוק המערכות הפורמאליות והבלתי פורמאליות ביישובים הם בין הנושאים שעלו תוך כדי הדיון.

מעורבות סביבתית אקטיבית, מערכת החינוך והקשר לסביבה ולטבע צויינו כנקודות היכולות להוות ערך מוסף היכולות למשוך אוכלוסיה איכותית וערכית ליישובי המועצה.

בין האתגרים נימנו, שמירה על מתן מענה איכותי לאוכלוסיה הגדלה, דיאלוג בין המועצה ליישובים על קצב הצמיחה, הגדלת מעורבות התושבים, היערכות לגידול במספר התושבים הנזקקים להתייחסות ייחודית כגון הגיל השלישי, אוכלוסיות מיוחדות, צעירים וכדומה.