מליאת יוני 2016

צו המיסים לשנת 2017 אושר בישיבת מליאת המועצה שהתקיימה ביום ראשון, 5.6.2016. על פי צו המיסים החדש נקבע כי ריבית הפיגורים   בגין חובות ארנונה, שעמדה עד עכשיו על 12%, תרד החל משנת 2017 ל-6%, המינימום המחוייב על פי חוב. ריבית זו תהיה תקיפה לחובות שייצברו החל מתחילת 2017. עוד אושר לבקש את אישור השרים להטיל ארנונה על פארק חצרים ולהעלות את תעריפי הארנונה לתעשייה,  משרדים, שירותים ומסחר ב-5.7% והעלאה חריגה של תעריפי הארנונה בגבעות בר ובתאשור. בגבעות בר תעלה הארנונה ל-10.31 שקלים למ"ר, כמקובל בשאר יישובי המועצה. בתאשור תעלה הארנונה ל-7.21 שקלים למ"ר. הארנונה על מערכות סולאריות תאושר בהמשך החודש.

בחודשים האחרונים מבצעת המועצה מדידות נכסים לצורך גביית הארנונה. גזברית המועצה, נועה לוין ריצ'קר, דיווחה כי חיובים מעודכנים יצאו לבית קמה, חצרים, משמר הנגב ושובל. נבטים ומושבי יחדיו יקבלו חיובים מעודכנים בתחילת יולי, לאחר סיום המדידות. גבעות בר, להב, כרמים ושומריה יחוייבו רטרואקטיבית לתחילת יולי לאחר שיסתיים הליך המדידה ביישובים אלו. סיגל מורן, ראשת המועצה, הוסיפה כי לחשבון הארנונה יצורף מכתב המסביר את השינויים שבוצעו וינחה את התושבים כיצד לפעול במקרה ויש להם השגות על תוצאות המדידה.

חברי המליאה שמעו סקירה על גביית הארנונה. המועצה גבתה בשנת 2016 כ-38 מיליוני שקלים, גידול קל ביחס לשנה שקדמה לה עקב חיוב חד פעמי ורטרואקטיבי ממשרד הבטחון. 42% מסכום המיסים מקורו ב-10 נישומים גדולים. אחוז הגבייה עומד על 97.5%, אחוז הגבייה צפוי לעלות בהמשך השנה לממוצע המקובל במועצה, מעל ל-99%. כ-75% מהגבייה מבוצע בהוראת קבע. עוד עלה בסקירה כי חל גידול קל בהנחות, שמקורו, לדברי סיגל מורן, ראשת המועצה, בפעילות שביצעה המועצה להעלאת מודעות התושבים לזכויותיהם.

המליאה אישרה העברת תקציבי תמיכה בגובה 10,000 שקלים לעמותת מסל"ן, המטפלת בנפגעי אלימות מינית, תמיכות מסל"ן,  למרכז לבריאות הנפש ולבית החולים הפסיכיאטרי. למרכז חיים מולכו אושרה תמיכה בסך 6,000 שקלים ולמורשת יהדות קוצ'ין תמיכה בסך 50,000 שקלים. העמותה למען הקשיש תקבל כ-2 מיליון שקלים מתקציב התמיכות. תקציב התמיכות לעמותת ידידי סורוקה לא אושר. את רשימת הקריטריונים למתן התמיכות תאשר המועצה במהלך החודש לאחר שהרשימה תעודכן כך שתאפשר העברת תקציב תמיכה גם לעמותת רוח דרומית, העוסקת במתן טיפולי רפואה משלימים לחולי סרטן ובני משפחותיהם.

מבקרת המועצה והממונה על תלונות הציבור, נירית שרייבר, סקרה את דו"ח תלונות הציבור שכולל את כל התלונות שהגיעו למועצה, דרך מוקד המועצה, למחלקות ולממונה על תלונות הציבור עד לסוף אפריל. על פי הדו"ח חלה עלייה במספר התלונות המגיעות למוקד: 878 פניות לעומת 750 פניות בשנה הקודמת. רוב הפניות עסקו בנושאים מוניציפאליים, בעיקר בנושאי בעלי חיים, אבטחה ובטיחות. מורן אמרה שהיא רואה בחיוב את העלייה בפניות התושבים למוקד, ורואה בכך סימן למענה שהוא נותן.

23 פניות הגיעו לממונה על תלונות הציבור עם ירידה בנושאים המוניציפאליים ועלייה בנושאי הנדסה. לדברי ירון, הפניות המגיעות למחלקות לא נרשמות בצורה מסודרת, דבר המקשה על המעקב המסודר. מורן טענה כי יש צורך למצוא את האיזון הנכון בין מתן מענה ויחס אישי לתושבים לבין הצורך הבירוקרטי ברישום שיאפשר לקבל תמונה כוללת. חברי המליאה הציעו להורות לעובדי המועצה לכתב את מוקד המועצה בתשובה לפניות לצורך רישום ומעקב. בנוסף לכך ביקשו חברי המליאה לקבל פילוח מסודר של תלונות חוזרות ופניות שלא נסגרו כדי לקבל תמונה מדויקת יותר של פעילות המוקד.

בנוסף לכך אישרה המועצה את הבקשה של גבעות בר לאשר את חוק העזר לשמירה ואת תקציבי הוועדים המקומיים של להב, דביר, גבעות בר, חצרים, שומריה, משמר הנגב לשנת 2016 ותיקון תקציב לשנת 2015 עבור שובל. הקיבוצים שובל, כרמים ובית קמה עדיין לא הגישו תקציב לשנת 2016.

מינויו של דני דיליאון, עוזר ראשת המועצה אושר כרשם הנכסים של המועצה.