מליאת דצמבר 2016

הצגת תוכניות עבודה לשנת 2017

מליאת המועצה לחודש דצמבר, שהתקיימה ביום ראשון, 4/12, עסקה בהצגת תוכניות העבודה של אגפי המועצה לחברי המליאה. סיגל מורן, ראשת המועצה, פתחה בסקירה של מאפייני תוכנית העבודה לשנת 2017. "השנה הכנסנו לתכנית העבודה מדדי ביצוע אמיתיים ובכך בצענו מהפיכה בתכנית העבודה".  הסבירה סיגל. "בהמשך השנה אעשה סבב בין כל האגפים כדי לבדוק האם הם עומדים ביעדים שהוצגו. בנוסף לכך, הוספנו טור "שותפים", בו נדרשו המנהלים לציין שותפים ליעדים. באופן זה יצרנו משימות ויעדים החוצים מחלקות, כמו למשל, הכנת תוכנית רב שנתית למבני הציבור והחינוך ביישובים למול תחזיות גידול האוכלוסייה".

בינואר הקרוב תתחיל העבודה על התהליך האסטרטגי החדש. "אנחנו מצפים שמהתהליך האסטרטגי תעלה גם חשיבה מחודשת ונושאים חדשים" אמרה סיגל. "הדמוגרפיה של המועצה מציבה אתגרים ויעדים. תקציב המועצה הפנוי לא גדל כבר כמה שנים. צריך לחשוב קצת מחוץ לקופסא בלא מעט דברים. נגמר העידן בו יש משאבים בלתי מוגבלים. מנהלי האגפים צריכים לייצר הכנסות או לגייס תקציבים".

בנוסף לתהליך האסטרטגי מתכננת המועצה לקיים מפגשי תושבים בכל היישובים. "אנחנו בונים פורמט חדש למפגשים האלו" אמרה סיגל. "בעבר היו אכזבות, אבל נעשה את המפגשים לתושבים שיגיעו". קידום נושאים אזוריים עם היישובים באזור, הסדרת מעמדם של נכסי המועצה והקמת תחום צעירים היו נושאים נוספים שיקודמו בשנת 2017. "בלי לשלב ידיים עם מועצות אחרות אין לנו כוח בנושאים רבים" אמרה סיגל.

לאחר הסקירה של סיגל הציגו מנהלי האגפים את תוכניות העבודה שלהם לשנת 2017. הגדרת חזון מחודש למערכת החינוך, שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים, חשובה אסטרטגית על תפקידו של החינוך החברתי ומלגות חינוך ליוצאי צבא היו בין הנושאים שסקר אמיר ברזילי, מנהל אגף החינוך. עידית אטינגר, מנהל האגף לשירותים חברתיים ציינה שני נושאים כתחומים חדשים בהם עוסק האגף בשנה האחרונה: צרכים מיוחדים ושלום הזקן "אלו שני נושאים שיש בהם גידול משמעותי" אמרה אטינגר. בנוסף לשני אלו ציינה אטינגר גם את טיפוח צוותי המניעה והרווחה הקהילתיים, חיזוק מערך ההתנדבות במועצה, הרחבת רצף המענים המשפחתי". תוכנית אב לספורט עומדת לקראת סיום אמר יוסי טוביאנה, מנהל אגף תרבות ספורט וחוגים. טוביאנה סקר את רשימת האירועים השנתית שמפעיל האגף וציין כי השנה ישנם כ-3,000 משתתפים בחוגי המועצה.

מנכ"לית המועצה, הדרה גורפינקל, סקרה את הנושאים שבתחום אחריותה וביניהם רה ארגון של סל השירותים המוניציפליים, עדכון אמנת השירות ומערכת יחסי הגומלין בין התושב, ליישוב ולמועצה תוך חלוקת אחריות נכונה בין היישוב למועצה. תתבצע גם בחינה מעמיקה ושינוי מערך איסוף הפסולת הביתית, הגזם והפסולת הגושית. "אנחנו במהלכים להכנסת פח כתום לאריזות במטרה להקטין את נפח הפח הירוק לפינוי והטמנה" הסבירה הדרה.

ולדימיר פיצ'קר, מהנדס המועצה סקר את יעדי אגף ההנדסה והוועדה המקומית  לתכנון ובנייה לשנת 2017: מציאת מנגנונים להיעזר בחברה הכלכלית כגורם מתכנן ומבצע, המשך תכנון ומו"מ באזורי התעשייה צומת שוקת ובני שמעון (אבשלום) ובפארק המוטורי בחצרים והמשך תכנון שיקום התשתיות עם היישובים השונים. "השנה יהיו כמויות בנייה נמוכות יותר. אנחנו מחכים לשלב הבא ברוב היישובים" הוסיף ולדימיר. יעדי הוועדה שנסקרו היו עדכון אמנת השירות, מיסוד נהלי העבודה בין ההנדסה, הוועדה, הגזברות ולשכת המנכ"לית, מיסוד נהלי עבודה לפיקוח, צמצום משמעותי של בתי אב ללא אישור אכלוס וקידום תכנית כוללנית למועצה שתאפשר קבלת ההסמכה הגבוהה ביותר.

דרור קראווני, מנכ"ל החברה הכלכלית ציין כי החברה מכינה תכנית חומש אסטרטגית במסגרתה תיבחן העברת פרוייקטים מהמועצה לחכ"ל ותימשך העבודה לפיתוח מקורות הכנסה ומיזמים. הקמת חברת בת משותפת עם רהט לקידום תיירות וחקלאות באזור, הפעלת מרכז מידע לציבור והקמת מועדון יזמים, בשיתוף פעולה עם "מעברים" הם בין היעדים של החכ"ל לשנת 2017. נועה לוין ריצ'קר, גזברית המועצה, ציינה כי אגף הכספים יקדם השנה הסכמי מסגרת בתחום הרכש במטרה להגדיל את כוח הקנייה של מוסדות המועצה והוועדים המקומיים ויפעל לשכלול מערכות הבקרה הכספיות.